Biểu Phí MSB 2023: Phí Rút/ Chuyển Tiền & Phí Duy Trì Tài Khoản

Thẻ ATM của ngân hàng MSB là dòng thẻ phổ biến được nhiều khách hàng yêu thích và sử dụng trên toàn quốc với chi phí giao dịch thấp. Vậy, biểu phí MSB trên thị trường hiện nay như thế nào? Cùng với Tindung24h tìm hiểu cụ thể ngay dưới bài viết sau bạn nhé!

Xem thêm:

Biểu Phí Chuyển Tiền Khác Ngân Hàng MSB (Miritime Bank)

Mức phí chuyển tiền MSB khác ngân hàng được thể hiện bảng sau đây:

Áp dụng chuyển tiền trong nướcM-premierM-FCB1M-FCB2M1M-MoneyM-Payroll
Chuyển khoản đi ngoài MSB sau 2 ngày làm việc
Cùng Tỉnh/Thành phốMiễn phí0.01%/số tiền giao dịch0.03%/số tiền giao dịch
(TT: 10.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ)(TT: 20.000đ, TĐ: 1.000.000đ)
Khác Tỉnh/Thành phố0.01%/số tiền giao dịch (TT: 10.000đ, TĐ: 1.000.000đ)0.03%/số tiền giao dịch (TT: 10.000đ, TĐ: 1.000.000đ)0.05%/số tiền giao dịch (TT: 20.000đ, TĐ: 1.000.000đ)
Phí chuyển tiền tối thiểu tối đaTT: 10.000 vnđ; TĐ: 1.000.000 VND

Biểu Phí Các Loại Thẻ Ngân Hàng MSB

Ngân hàng MSB hiện đang áp dụng biểu phí đối với thẻ: Ghi nợ nội địa, ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng. Cụ thể:

Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Nội Địa MSB

Phí thẻ ghi nợ nội địa MSB mới nhất 2023. Cụ thể:

 • Đối với phí phát hành thẻ MSB lần đầu: Sẽ được ngân hàng MSB miễn phí.
 • Đối với phí thường niên: Ngân hàng MSB sẽ miễn phí.
 • Đối với phí phát hành thẻ (áp dụng cho trường hợp hỏng hoặc mất thẻ): Biểu phí MSB là 50.000 đồng/lần.
 • Đối với phí phát hành lại mã PIN: Biểu phí áp dụng là 20.000 đồng/lần.
Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Nội Địa MSB
Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Nội Địa MSB
 • Đối với phí rút tiền trên cây ATM của ngân hàng MSB: Phí rút tiền là 1000 đồng/lần và nếu chuyển khoản nội bộ sẽ được miễn phí.
 • Đối với phí rút tiền tại cây ATM của ngân hàng khác: Phí sẽ dao động 3000 đồng/lần.
 • Đối với truy vấn số dư, in sao kê và đổi mã PIN tại cây ATM của ngân hàng MSB: Sẽ được miễn phí.
 • Đối với truy vấn số dư và in sao kê đổi mã PIN tại cây ATM của ngân hàng khác: Biểu phí MSB sẽ là 3000 đồng/lần.
 • Đối với phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 tại cây ATM ngân hàng MSB: Biểu phí là 10.000 đồng/lần.
 • Đối với phí tra soát hoặc khiếu nại: Biểu phí MSB sẽ là 100.000 đồng/lần.
 • Đối với in hóa đơn thẻ ATM MSB: Biểu phí sẽ dao động 500 đồng/hóa đơn.

Xem thêm:

Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế MSB

 • Đối với phí phát hành thẻ lần đầu tại MSB: Miễn phí.
 • Đối với phí thường niên: Thẻ FCB Platinum gắn trên tài khoản FCB sẽ được miễn phí, ngược lại nếu gắn trên tài khoản khác sẽ có biểu phí MSB là 200.000 đồng. Miễn phí Easy Shop Premium và thu phí 100.000 đồng đối với thẻ Easy Shop. Riêng thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB có biểu phí 120.000 đồng. Thẻ đồng thương hiệu Vpoint – MSB có biểu phí 99.000 đồng.
Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế MSB
Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế MSB
 • Đối với phí phát hành lại thẻ: Đối với các thẻ FCB Platinum, thẻ đồng thương hiệu Vpoint-MSB và Lotte Mart – MSB sẽ có biểu phí 100.000 đồng/lần. Thẻ Easy Shop sẽ có biểu phí 50.000 đồng/lần.
 • Đối với phí phát hành lại PIN: Biểu phí MSB là 20.000 đồng/lần.
 • Đối với phí rút tiền tại cây ATM MSB: Thẻ Easy Shop, Lotte Mart – MSB: Miễn phí 2 gđ đầu tiên trong tháng. Giao dịch thứ 3 thu phí 1.000 đồng/lần, thẻ đồng thương hiệu Vpoint – MSB với biểu phí 1.000 đồng/lần. Các thẻ còn lại, ngân hàng MSB miễn phí.

Biểu Phí Thẻ Tín Dụng MSB

Thẻ tín dụng ngân hàng MSB bao gồm nhiều loại phí được áp dụng như: Phí thường niên, phí phát hành, phí rút tiền mặt, phí thanh toán,…Trong đó:

Phí phát hành thẻ MSB

Tính đến nay, ngân hàng MSB miễn phí phí phát hành dành cho toàn bộ loại thẻ tín dụng cá nhân dành cho khách hàng. Bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ của khách hàng.

Phí thường niên

Phí thường niên dành cho các loại thẻ MSB. Cụ thể:

 • Thẻ tín dụng Mastercard Platinum Blue tại MSB: Phí thường niên thẻ chính 199.000 đồng và phí thường niên thẻ phụ là 199.000 đồng.
 • Thẻ tín dụng Mastercard Platinum White: Phí thường niên thẻ chính là 499.000 đồng và phí thường niên thẻ phụ 199.999 đồng.
 • Thẻ tín dụng Mastercard Platinum Black: Phí thường niên thẻ chính là 1.200.000 đồng và phí thường niên thẻ phụ là 90.000 đồng.
 • Thẻ tín dụng Mastercard Platinum FCB: Phí thường niên thẻ chính là 1.200.000 đồng và phí thường niên thẻ phụ là 90.000 đồng.
 • Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: Phí thường niên thẻ chính là 499.000 đồng và phí thường niên thẻ phụ là 90.000 đồng.
 • Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB: Phí thường niên thẻ chính là 199.000 đồng và phí thường niên thẻ phụ là 199.000 đồng.
 • Thẻ tín dụng Visa online: Phí thường niên thẻ chính là 299.000 đồng và phí thường niên thẻ phụ là 299.000 đồng.
 • Thẻ tín dụng du lịch MSB visa: Phí thường niên thẻ chính là 599.000 đồng và phí thường niên thẻ phụ là 199.000 đồng.

Phí rút tiền mặt

Ngân hàng MSB sẽ quy định phí rút tiền mặt toàn bộ loại thẻ tín dụng ngân hàng MSB gồm cả thẻ chính và thẻ phụ là 4% số tiền giao dịch. Ít nhất là 50.000 đồng.

MSB sẽ quy định phí rút tiền mặt toàn bộ loại thẻ tín dụng ngân hàng MSB gồm cả thẻ chính và thẻ phụ là 4% số tiền giao dịch
MSB sẽ quy định phí rút tiền mặt toàn bộ loại thẻ tín dụng ngân hàng MSB gồm cả thẻ chính và thẻ phụ là 4% số tiền giao dịch

Bên cạnh đó, phí truy vấn số dư tài khoản là 5.000 đồng/lần. Phí cấp bản sao kê/bản sẽ có biểu phí MSB LÀ 50.000 đồng. Phí thay đổi hạng thẻ là 100.000 đồng. Phí thay thế thẻ bị mất: Thẻ tín dụng Mastercard Platinum Blue sẽ có biểu phí MSB là 199.000 đồng. Thẻ tín dụng Mastercard Platinum White sẽ có biểu phí 199.000 đồng.

Phí Phạt Trễ Hạn Khi Thanh Toán MSB

Thông thường các loại thẻ tín dụng được miễn phí 45 ngày đầu sau kỳ sao kê. Trường hợp khách hàng thanh toán chậm sẽ có mức phí sau đây:

Các Loại ThẻPhí thanh toán chậm (% số tiền chậm trả)
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Blue6
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum White4,5
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Black3
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum FCB3
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB3
Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB3
Thẻ tín dụng MSB Visa Online3
Thẻ tín dụng du lịch MSB Visa4,5

Biểu Phí Các Loại Dịch Vụ Khác MSB

Ngoài các phí dịch vụ thẻ ATM MSB trên, còn có các phí dịch vụ khác. Cụ thể bảng dưới đây:

Phí Dịch VụBiểu phí MSB
Phí truy vấn số dư5.000đ (áp dụng cho tất cả các thẻ)
Phí cấp bản sao sao kê/bản50.000đ (trừ thẻ Platinum Blue và thẻ Visa Online là 100.000 VND)
Phí thay đổi hạng thẻ100.000đ (áp dụng cho tất cả các thẻ)
Phí thay thế thẻ bị mất
 • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Blue: 199.000đ
 • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum White: 199.000đ
 • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Black: 99.000đ
 • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum FCB: 99.000đ
 • Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: 199.000đ
 • Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB: 199.000đ
 • Thẻ tín dụng MSB Visa Online: 299.000đ
 • Thẻ tín dụng du lịch MSB Visa: 199.000đ

Kết Luận

Vậy là các bạn đã cùng với chúng tôi điểm qua biểu phí MSB mới nhất năm 2023. Đừng ngần ngại liên hệ cho Tindung24h theo địa chỉ dưới đây nếu bạn muốn được tư vấn kỹ hơn về thị trường tài chính và vốn trên thị trường hiện nay nhé!

Thông tin được biên tập bởi: Tindung24h.vn

5/5 - (1 bình chọn)